STEMA COMUNEI VICOVU DE JOS,JUDETUL SUCEAVA - Descriere:scut albastru cu un porumbel de argint cu zborul in jos,inconjurat de doua spice incrucisate de aur.Scutul timbrat cu o coloana murala cu un turn de argint.Semnificatie:preocuparea pentru agricultura si credinta.

 

Bun venit pe site-ul oficial al comunei Vicovu de jos

 

website hit counter

 

 
 
 

 
 

Hotarari 2016

Hotararea nr.48 privind convocarea adunarii proprietarilor de teren din comuna Vicovu de Jos , in vederea desemnarii a doi reprezentanti ai acestora in Comisia comunala de fond funciar Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.45 privind aderarea comunei Vicovu de Jos la Asociatia Comunelor din Romania ... detalii detalii

Hotararea nr.41 privind rectificarea bugetului local al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava aprobat pe anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.41 ... detalii detalii

Hotararea nr.40 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr.IG153301001 / 26.10.2015 in valoare de 102.466,10 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA , pentru finantarea obiectivului derulat prin programul FEADR masura 413.322 , in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii detalii

Hotararea nr.38 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr.IG153301001 / 26.10.2015 in valoare de 102.466,10 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA , pentru finantarea obiectivului derulat prin programul FEADR masura 413.322 , in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii detalii

Hotararea nr.37 privind numirea noului reprezentant legal pentru proiectul intitulat "Modernizare drum comunal Tubleni , in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava " ... detalii detalii

Hotararea nr.35 privind desemnarea reprezentantului comunei Vicovu de Jos in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de gestionare a Deseurilor in judetul Suceava si imputernicirea acestuia sa voteze pentru alegerea Presedintelui si a Consiliului director al Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava , precum si pentru adoptarea si semnarea Actelor aditionale de modificare si completare a Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor in judetul Suceava ... detalii detalii

Hotararea nr.30 privind constituirea Consiliului local ... detalii

Hotararea nr.26 privind rectificarea bugetului local al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava aprobat pe anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.26 ... detalii

Hotararea nr.25 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr.4 din 08.01.2016 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava a cladirii - sediul Consiliului local si Primariei comunei Vicovu de Jos , situat in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.24 privind confirmarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii "Modernizare drumuri comunale in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava " cu suma de 109.238,46 lei ... detalii

Hotararea nr.23 pentru aprobarea Devizului general actualizat la incheierea actelor aditionale dupa actualizare TVA privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii " Modernizare drumuri comunale in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava "... detalii

Anexa la HCL nr.23 ... detalii detalii

Hotararea nr.20 privind rectificarea bugetului local al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava aprobat pe anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.20 ... detalii

Hotararea nr.18 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate ... detalii

Hotararea nr.17 privind aprobarea aderarii comunei Vicovu de Jos la Asociatia Grupul de Actiune Locala ( G.A.L. ) Tinutul Bucovinei pentru perioada 2014-2020 ... detalii detalii

Hotararea nr.16 privind aprobarea prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Vicovu de Jos si a Regulamentului local de urbanism ... detalii

Hotararea nr.15 privind rectificarea bugetului local al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava , pe anul 2016 ... detalii

Anexa la HCL nr.15 ... detalii detalii

Hotararea nr.13 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local ce vor fi efectuate in anul 2016 de catre persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modifcarile si completarile ulterioare ... detalii

Anexa la HCL nr.13 ... detalii

Hotararea nr.11 privind utilizarea fondului de rulment in suma de 225.860 lei in anul 2016 ... detalii

Hotararea nr.9 privind anularea in cota de 73,7% a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 30 septembrie 2015 , inclusiv , si a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor de plata principale cu termene de plata pana la 30 septembrie 2015 ... detalii

Hotararea nr.8 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din raza teritoriala a comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava , pentru anul scolar 2016-2017 ... detalii

Hotararea nr.7 privind aprobarea bugetului local al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava , pe anul 2016 si a estimarilor pe anii 2017-2019 ... detalii

Hotararea nr.5 privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2015 in suma de 254.726,75 lei ... detalii

Hotararea nr.4 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava , a cladirii - sediul Consiliului local si Primariei comunei Vicovu de Jos , situat in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.2 privind initierea procedurii de inchiriere a pasunilor aflate in proprietatea privata a comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii

Anexa nr.1 la HCL nr.2 ... detalii

 

Hotarari 2015

 

Hotararea nr.31 privind aprobarea aranjamentului pastoral ce include suprafata totala de 368,82 ha teren pasune apartinand domeniului privat al comunei Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.38 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 ... detalii

Anexa la HCL nr.38 - 1 ... detalii

Anexa la HCL nr.38 - 2 ... detalii

Hotararea nr.40 privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Vicovu de Jos , inscris in Anexa la Hotararea nr.67 din 19.11.2009 , cu modificarile si completarile ulterioare ... detalii detalii

Hotararea nr.41 privind aprobarea valorii de investetie a proiectului intutilat "Modernizare drum comunal Tubleni , in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava " ... detalii detalii

Hotararea nr.42 privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantie in valoare de 102.466,10 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN S.A. , pentru finantarea obiectivului de investitie derulat prin Programul FEADR Masura 413.332 ... detalii detalii

Hotararea nr.43 privind aprobarea accesului public la investitia "Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava " finantata in cadrul Programului FEADR , fara perceperea de taxe pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei ... detalii

Hotararea nr.47 privind modificarea HCL nr.42/28.09.2011 privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Vicovu de Jos si a Regulamentului local de urbanism ... detalii

Hotararea nr.48 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 1 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 2 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 3 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 4 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 5 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 6 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 7 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 8 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 9 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 10 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 11 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 12 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 13 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 14 ... detalii

Anexa 1 la HCL nr.48 - 15 ... detalii

Anexa 2 la HCL nr.48 - 1 ... detalii

Anexa 2 la HCL nr.48 - 2 ... detalii

Anexa 2 la HCL nr.48 - 3 ... detalii

Anexa 2 la HCL nr.48 - 4 ... detalii

Anexa 2 la HCL nr.48 - 5 ... detalii

Anexa 2 la HCL nr.48 - 6 ... detalii

Anexa 3 la HCL nr.48 - 1 ... detalii

Hotararea nr.51 privind aprobarea prelungirii scrisorii de garantie nr.IG153301001/26.10.2015 in valoare de 102.466,10 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural - IFN SA , pentru finantarea obiectivului derulat prin programul FEADR masura 413.322 , in comuna Vicovu de Jos , judetul Suceava ... detalii

Hotararea nr.52 privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 ... detalii

Anexa la HCL nr.52 ... detalii


 
Toate drepturile rezervate: SC Moldo Trade SRL - Campulung Moldovenesc , jud. Suceava 3dmax tutorials forum